29,00 

Opis

Przygotuj siĘ do egzaminu maturalnego z wosu

Kurs został stworzony z myślą o maturzystach – skupiamy się na kluczowych zagadnieniach, które pomogą Ci osiągnąć sukces na egzaminie z wiedzy o społeczeństwie. 

Czy to zAgadnienie jest ważne?

Temat Organizacji Narodów Zjednoczonych bywał już nie raz przedmiotem maturalnych zadań. 

Według wymagań egzaminacyjnych zdający charakteryzuje cele i najważniejsze organy Organizacji Narodów Zjednoczonych (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Sekretarz Generalny, Rada Gospodarcza i Społeczna, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości); przedstawia jej wybrane działania i ocenia skuteczność. Ponadto, zdający przedstawia cele działania: Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. 

Dla kogo jest ten produkt?

  1. Osób piszących maturę w tym roku szkolnym.
  2. Uczniów młodszych klas, jeśli już zaczęli przygotowywać się do egzaminu. 

Zalety kursu

  1. Dajemy Ci elastyczność i wygodę nauki online, dzięki czemu będziesz mógł/a rozwijać swoją wiedzę z dowolnego miejsca. Dostęp do kursu masz 24/7 przez rok. W przypadku aktualizacji kursu, wszystkie aktualizacje będą dla Ciebie również dostępne w okresie ważności dostępu do kursu. 
  2. Kurs składa się zarówno z materiałów, które omawiają szczegółowo temat Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i z zadań do wykonania. W kursie znajdziesz zarówno zadanie z analizą tekst jak i sprawdzające Twoją wiedzę na temat ONZ. 
  3. Jako dodatek otrzymujesz checklistę zagadnień z zakresu ONZ, które powinnaś/powinieneś poznać przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego oraz infografikę przedstawiającą Sekretarzy Generalnych ONZ. 

Informacje techniczne

Dostęp do kursu uzyskujesz na rok czasu. 

Kurs dostępny jest na platformie zamieszczonej na stronie zakamarkiwiedzy.pl

Po zakupie kursu, na podany przez Ciebie adres mailowy otrzymasz dane dostępowe do konta umieszczonego na naszej platformie kursowej. 

UWAGA! Kurs jest częścią opracowanych zagadnień maturalnych na rok 2024 r. Jeśli kupiłeś opracowanie nie kupuj tego kursu. 

Środeczek kursu

Bardzo skondensowana, taka na ostatnią chwilkę. Idealna, żeby przypomnieć sobie podstawowe dokumenty i organy.

To podstawa, z którą powinieneś/powinnaś się zapoznać na początku. Dopóki masz jeszcze trochę czasu do egzaminu.

Znajomość organów ONZ, zwłaszcza ich zadań i składów jest bardzo ważna. Pytania z tego zakresu zdecydowanie mogą pojawić się na egzaminie. 

Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. 

Prawa człowieka to ogromny temat, w tym miejscu poruszymy go od strony Organizacji Narodów Zjednoczonych

To działy poświęcone zadaniom. Do wszystkich zadań przygotowaliśmy odpowiedzi oraz informacje pozwalające trochę poszerzyć kontekst. Zadania znajdziesz tutaj w różnej formie. Są zadania otwarte oraz quizy. Wszystko, co pozwoli Ci sprawdzić czy rozumiesz dane zagadnienie

Lekcja z dodatkowymi informacjami. Nauka wiedzy o społeczeństwie to nie tylko daty i nazwy organów. To jeden z najbardziej „żywych” przedmiotów, z którym będziesz stykał się wielokrotnie w swoim życiu. W tym dziale chcemy zaciekawić Cię, tak abyś chciał/chciała sięgnąć dalej.