Brak w magazynie

49,00 

Opis

Dostęp do kursu:

Sprzedaż kursu trwa od 22 do 30 listopada 2021 r. Dostęp do tego kursu na naszej platformie kursowej będzie aktywny od momentu jego zakupu przez 30 dni. O końcu dostępu zostaniesz poinformowany na 10 dni przed zakończeniem dostępu. 

Najlepiej:

Zobacz stronę sprzedażową kursu – tutaj

Jeśli nie, to sprawdź zawartość kursu:

Moduł 1 – Czym jest dokumentacja medyczna? Podział dokumentacji medycznej.

Moduł 2 – Udostępnianie dokumentacji medycznej

Lekcja 1 – Opłaty za udostępnienie

Lekcja 2 – Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Lekcja 3 – Pacjent i jego przedstawiciel ustawowy

Lekcja 4 – Osoba upoważniona przez pacjenta

Moduł 3 – Udostępnianie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta?

Moduł 4 – Co zrobić, gdy moje prawo jest łamane? 

Moduł 5 – Przepisy i wyroki – dokumentacja medyczna

Bardziej konkretnie:

1. Czy przychodnia może w ogóle nie pobierać opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi?

2.  Kiedy nie zapłacę za udostępnienie dokumentacji medycznej?

3.  Kim jest osoba bliska, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

4. Jakie są zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta?

5. Czy pacjent może zgłosić sprzeciw wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej osobie lub osobom bliskim po jego śmierci?

6. Jak długo podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek przechowywać naszą dokumentację medyczną?

7. Co to oznacza, że organ ma nam udostępnić dokumentację medyczną bez zbędnej zwłoki? Bez zbędnej zwłoki, czyli kiedy?

8. Czy jeden z rodziców może zabronić drugiemu dostępu do dokumentacji medycznej dziecka?

9. Czy na udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej ma wpływ decyzja lekarza?

10. Czy trzeba podać powód udostępnienia dokumentacji medycznej?